Cơ sở dữ liệu và những vấn đề liên quan

Cơ sở dữ liệu bao hàm các thông tin về những vấn đề cụ thể mà con người tạo nên nhằm phục vụ nhu cầu của con người. Bạn có thể có nhiều thắc mắc về cơ sở dữ liệu và bạn muốn được giải đáp?

1.Định nghĩa cơ sở dữ liệu

cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu được lưu lại và tổ chức để cho phép dễ dàng lấy lại khi cần thiết.

Để duy trì và truy cập cơ sở dữ liệu, bạn cần một DBMS (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu). Loại hệ thống quản lý và bảo vệ dữ liệu để các cơ sở dữ liệu an toàn. Nó bao gồm các bảng, các nhóm trường từ dữ liệu liên quan được gọi là hồ sơ. Cơ sở dữ liệu không chỉ giới hạn được lưu trữ trong máy tính. Trong thực tế, một cuốn sách, hay một chiếc điện thoại cũng là một cơ sở dữ liệu.

Có một vài lợi thế để sử dụng một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nó có khả năng kiểm soát dư thừa, sự toàn vẹn của thông tin được lưu trữ có thể được duy trì, nó có thể chia sẻ dữ liệu, sao lưu và phục hồi thông tin. Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có thể chống lại sự dư thừa bằng cách biên dịch các thông tin ở một chỗ. Cũng giống như cách mà bạn không thể có hai tập tin âm thanh với cùng tên và phần mở rộng trong một thư mục duy nhất, bạn không thể có cùng một tập tin trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Nó có thể điều khiển và tăng không gian lưu trữ. Tính toàn vẹn của thông tin được lưu trữ cũng có thể được tăng lên dựa trên các thông số kỹ thuật của các nhà phát triển cơ sở dữ liệu.

Chủ yếu cơ sở dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu và tổ chức. Ví dụ, bạn tổ chức đám cưới và cần lên danh sách khách mời, bạn cần phải sử dụng phần mềm Microsoft Excel vì nó có thể kiểm soát và liệt kê giúp bạn tất cả danh sách khách mời.

Cơ sở dữ liệu cũng rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Đặc biệt là khi nói đến việc giữ hàng tồn kho, cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng cho việc kiểm soát hàng tồn kho cũng như giảm thời gian, chi phí, nỗ lực của quản lý hàng tồn kho. Kiểm soát hàng tồn kho là cần thiết nếu muốn kinh doanh đạt hiệu quả. Một cơ sở dữ liệu có thể cung cấp một bản chi tiết về quá trình nhập xuất của một kho hàng, giúp người quản lý nắm được tình hình hàng hóa và có những chiến lược kinh doanh hợp lý.

2.Đặc điểm của dữ liệu

cơ sở dữ liệu

  • Dữ liệu là một tập hợp các sự kiện. Nó có thể là giá trị, số đo, số, từ, đo lường và quan sát. Một doanh nghiệp sẽ không có thể thành công mà không có dữ liệu.
  • Một dữ liệu có hệ thống phân cấp, hệ thống cấp bậc này là một tổ chức có hệ thống của các dữ liệu, đó là files, hồ sơ, và các tập tin ngoài của các tổ chức dữ liệu. Tên sản phẩm hoặc số lượng là mức thấp nhất của hệ thống phân cấp.
  • Dữ liệu bao gồm: tên, kiểu dữ liệu, mô tả, nội dung. Nếu một người dùng máy tính muốn tìm tất cả các định nghĩa dữ liệu, họ sẽ tìm đến các từ điển.

3.Tổ chức dữ liệu

cơ sở dữ liệu

Để cho một cơ sở dữ liệu có hiệu quả, dữ liệu của nó phải được tổ chức một cách hợp lý làm cho nó dễ dàng và nhanh chóng trong việc tiếp cận. Điều này được gọi là tổ chức dữ liệu. Tổ chức dữ liệu thường sử dụng một khóa chính để xác định nơi dữ liệu được lưu trữ. Điều này cho phép một bản ghi cụ thể được đặt một cách hiệu quả. Có hai phương pháp tổ chức dữ liệu, đó là:

  • Phương pháp lập chỉ mục: trong đó một cơ sở dữ liệu sử dụng một chỉ số để theo dõi các nơi dữ liệu được lưu trữ bên trong đó. Một chỉ số là một bảng có khóa chính cũng như các thông tin vị trí của khóa đó. Phương pháp này cho phép hồ sơ được tìm thấy một cách nhanh chóng và dễ dàng lấy được các thông tin từ cơ sở dữ liệu.
  • Phương pháp tổ chức trực tiếp thực hiện nhanh hơn phương pháp lập chỉ mục, điều này là do nó sử dụng các vùng trọng điểm và một công thức toán học được gọi là thuật toán.

Bài viết tham khảo:

1.Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng SSD Tại Hà Nội

2.Cách sửa chữa máy tính xách bị hỏng

3.Ổ cứng báo lỗi “Disk/Drive không được định dạng”

Trả lời