Home » Tag Archives: co so du lieu

Tag Archives: co so du lieu

Cơ sở dữ liệu và những vấn đề liên quan

Cơ sở dữ liệu bao hàm các thông tin về những vấn đề cụ thể mà con người tạo nên nhằm phục vụ nhu cầu của con người. Bạn có thể có nhiều thắc mắc về cơ sở dữ liệu và bạn muốn được giải đáp? 1.Định nghĩa cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là một tập hợp …

Read More »