Những thông tin cơ bản về phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính là một bộ phận cấu thành lên hệ thống máy tính kết hợp với phần cứng máy tính để có thể hoạt động. Vậy phần mềm máy tính là gì? Phần mềm máy tính bao gồm những loại nào?

phần mềm máy tính

1.Phần mềm máy tính là gì?

Phần mềm máy tính là một chương trình cho phép một máy tính có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, nhưng nó trái ngược với các thành phần vật lý của hệ thống máy tính (phần cứng). Điều này bao gồm các phần mềm ứng dụng như xử lý văn bản, cho phép người dùng thực hiện một nhiệm vụ, và hệ thống phần mềm như một hệ điều hành, cho phép phần mềm khác có thể chạy đúng, nó có thể giao tiếp với phần cứng và phần mềm khác. Phần mềm máy tính được “nạp” vào lưu trữ của máy tính (chẳng hạn như một ổ đĩa cứng hay bộ nhớ RAM).

Phần mềm máy tính bao gồm các chương trình máy tính, thư viện và không liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như tài liệu trực tuyến hoặc phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Phần cứng máy tính và phần mềm máy tính có những yêu cầu khác nhau.

2.Các loại phần mềm máy tính

  • Phần mềm ứng dụng: là một chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một nhóm các chức năng phối hợp nhiệm vụ hoặc các hoạt động vì lợi ích của người sử dụng. Ví dụ về một ứng dụng bao gồm một bộ vi xử lý từ, một bảng tính, một ứng dụng kế toán, một trình duyệt web,…Phần mềm ứng dụng để chỉ tất cả các ứng dụng chung, điều này trái ngược với phần mềm hệ thống và trong đó liên quan chủ yếu đến hoạt động của máy tính.
  • Phần mềm hệ thống là phần mềm máy tính được thiết kế để cung cấp dịch vụ cho các phần mềm khác. Đó là phần mềm thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của phần cứng máy tính và để cung cấp một nền tảng để chạy các phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống bao gồm:

+ Hệ điều hành: đó là bộ sưu tập thiết yếu của phần mềm quản lý tài nguyên và cung cấp các dịch vụ chung cho các phần mềm khác chạy.Chương trình kiểm soát, chương trình khởi động hệ thống, shells và hệ thống cửa sổ là phần cốt lõi của hệ điều hành. Trong thực tế, một hệ điều hành đi kèm với phần mềm bổ sung (bao gồm cả phần mềm ứng dụng) để người dùng có khả năng có thể làm một số công việc với một số máy tính mà chỉ có một hệ điều hành.

+Thiết bị drive: là một chương trình máy tính mà hoạt động hoặc điều khiển có trong máy tính. Thiết bị drive cung cấp một phần mềm giao diện với các thiết bị phần cứng, cho phép hệ điều hành và các chương trình máy tính khác để truy cập các chức năng phần cứng.

+Utilities: trong đó có chương trình máy tính được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc duy trì và chăm sóc máy tính.

  • Các phần mềm chuyển dịch mã, trong đó có trình biên dịch và trình thông dịch: các chương trình này đọc các câu lệnh từ mã nguồn viết bởi các lập trình viên bằng một ngôn ngữ lập trình, dịch nó sang ngôn ngữ máy tính để máy tính có thể hiểu được hoặc dịch sang một dạng khác như là tập tin đối tượng và các tập tin thư viện để các phần mềm khác (như hệ điều hành) có thể hiểu để vận hành máy tính thực hiện các lệnh.

 

Trả lời