Home » Tag Archives: phan mem may tinh

Tag Archives: phan mem may tinh

Những thông tin cơ bản về phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính là một bộ phận cấu thành lên hệ thống máy tính kết hợp với phần cứng máy tính để có thể hoạt động. Vậy phần mềm máy tính là gì? Phần mềm máy tính bao gồm những loại nào? 1.Phần mềm máy tính là gì? Phần mềm máy tính là một chương trình cho phép một …

Read More »