Một số thông tin về bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo là gì?Thuộc tính bộ nhớ ảo như thế nào? Chắc hẳn nhiều người dùng máy tính đang thắc mắc về vấn đề này. Sau đây là một số thông tin hữu ích mà bạn nên biết.

bộ nhớ ảo

1.Bộ nhớ ảo là gì?

Bộ nhớ ảo là một tính năng của hệ điều hành (OS) cho phép một máy tính có thể bù đắp cho sự thiếu hụt của bộ nhớ vật lý bằng cách tạm thời chuyển các dữ liệu, thông tin đến bộ nhớ RAM để lưu trữ.

Trong máy tính, bộ nhớ ảo là một kỹ thuật quản lý bộ nhớ được thực hiện bằng cả phần phần mềm và phần cứng máy tính. Nó liên kết vùng ổ nhớ được dùng bởi phần mềm được gọi là địa chỉ ảo tới địa chỉ vật lý trong bộ nhớ. Các hệ thống điều hành quản lý không gian địa chỉ ảo và sự phân công của bộ nhớ thực sự cho bộ nhớ ảo. Địa chỉ dịch phần cứng trong CPU thường được gọi là một đơn vị quản lý bộ nhớ hoặc MMU, tự động dịch các địa chỉ ảo đến các địa chỉ vật lý.Phần mềm trong hệ điều hành có thể mở rộng khả năng để cung cấp một không gian địa chỉ ảo và cũng có thể vượt quá khả năng của bộ nhớ thực và do đó bạn nên thiết lập nhiều bộ nhớ hơn trong máy tính của bạn. Những lợi ích chính là giải phóng các ứng dụng từ việc phải quản lý một không gian bộ nhớ chia sẻ, tăng cường an ninh cho các vùng nhớ và hỗ trợ chương trình có thể sử dụng nhiều bộ nhớ hơn là bộ nhớ vật lý mà phần cứng máy tính có sẵn.

2.Thuộc tính của bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo làm cho lập trình ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách ẩn phân mảnh bộ nhớ vật lý, bằng cách ủy quyền cho hệ điều hành quản lý phân cấp bộ nhớ. Mỗi khi ứng dụng sử dụng không gian bộ nhớ được chỉ định bởi các ứng dụng thì bộ nhớ ảo sẽ ngăn chặn việc phân bố lại ô nhớ, hoặc có thể là truy cập ô nhớ có địa chỉ ảo tương ứng. Sự ảo hóa của bộ nhớ được xem như sự tổng hợp của khái niệm bộ nhớ ảo.

3.Sử dụng bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo là một phần không thể thiếu của một kiến trúc máy tính hiện đại. Việc triển khai yêu cầu hỗ trợ phần cứng, thông thường trong các hình thức của một đơn vị quản lý bộ nhớ được xây dựng trong CPU. Trong khi không cần thiết, trình giả lập và các máy ảo có thể sử dụng hỗ trợ phần cứng để tăng hiệu suất của việc triển khai bộ nhớ ảo của nó. Do đó hệ điều hành cũ, chẳng hạn như đối với các máy tính  của những năm 1960, và các máy tính cá nhân khoảng những năm 1980 nói chung là không có chức năng bộ nhớ ảo.

Trong suốt thập niên 1960 và đầu thập niên 70, bộ nhớ máy tính khá là tốn kém. Sự ra đời của bộ nhớ ảo được cung cấp một khả năng cho các hệ thống phần mềm với nhu cầu bộ nhớ lớn để chạy trên máy tính với bộ nhớ ít thực tế hơn. Khả năng bổ sung cung cấp không gian địa chỉ ảo được thêm vào một mức độ bảo mật và độ tin cậy, do đó làm cho nó càng ngày càng hấp dẫn hơn trên thị trường.

Hầu hết các hệ điều hành hiện đại có hỗ trợ bộ nhớ ảo cũng hoạt động ở một không gian riêng. Vì vậy mà từng chương trình có khả năng truy cập bộ nhớ ảo riêng. Bên cạnh đó, có những hệ điều hành cũ như OS, VS1, IBM,… là hệ điều hành có không gian địa chỉ duy nhất mà tất cả các quá trình xử lý đều được thực hiện trong một địa chỉ không gian duy nhất.

Trả lời