Lệnh FDISK- Một số thông tin bạn nên biết

Lệnh FDISK là một tiện ích được tích hợp trong tất cả các phiên bản của MS-DOS và Windows. Tính năng này có thể định dạng một ổ đĩa cứng để chứa dữ liệu và hợp lý phân vùng đĩa, xác định và đặt tên các phần chính của ổ cứng cho các thư mục khác nhau. FDISK được sử dụng để kích hoạt và phân vùng một ổ cứng mới.

lệnh FDISK

 

1.Một số thông tin về lệnh FDISK

Ngoài việc thiết lập một ổ cứng mới, lệnh FDISK được sử dụng cho việc phân vùng lại ổ đĩa cứng khi bạn muốn thay đổi một điều gì đó. Ví dụ, một máy tính có thể được thiết lập như một hệ thống khởi động kép, với một hệ điều hành (Windows 7) trong một phân vùng và một hệ điều hành (Linux) trong phân vùng khác. Đĩa phân vùng cũng thường được sử dụng trên mạng LAN máy chủ, nơi tập hợp mà người dùng chia sẻ tập tin và các ứng dụng khác nhau. Kích thước phân vùng tối đa trong phiên bản đầu tiên của hệ điều hành để sử dụng FDISK là 16 MB. Các hệ thống Windows gần đây hỗ trợ ổ cứng lên đến 2 TB.

Nếu bạn cần phải phân vùng lại ổ đĩa cứng hiện tại của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu tất cả dữ liệu đó, vì khi bạn sử dụng tính năng FDISK thì dữ liệu đó sẽ bị mất. Việc sao lưu bạn cũng phải thường xuyên tiến hành nhằm đảm bảo cho sự an toàn dữ liệu. Bởi ít có có thể xảy ra rất nhiều tai nạn đối với ổ cứng mà bạn không lường trước được. Hiện nay có rất nhiều biện pháp mà bạn có thể tiến hành sao lưu như dùng USB, ổ cứng gắn ngoài, đĩa CD hay sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây,…

Lệnh FDISK có những hạn chế của nó. Bạn không thể di chuyển các ứng dụng từ một phân vùng khác mà không cần gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại phần mềm. FDISK xóa tất cả dữ liệu trên ổ cứng của bạn và bạn không thể xóa hoặc tạo phân vùng mới mà không phải thực hiện quá trình FDISK và định dạng lại. Tuy nhiên, phần mềm phân vùng đặc biệt như Partition Magic có thể được sử dụng thay vì FDISK. Phần mềm phân vùng cho phép bạn tạp, xóa và thay đổi kích thước phân vùng mà không làm mất dữ liệu của bạn. Bạn có thể di chuyển các ứng dụng từ một phân vùng khác mà không cần gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại các ứng dụng. Bạn có thể ẩn phân vùng để bảo vệ dữ liệu từ người dùng khác. Việc quản lý khởi động cho phép bạn cài đặt đặt và sử dụng dễ dàng hơn một hệ điều hành. Phần mềm phân vùng giúp bạn không phải nâng cấp BIOS trong máy tính chủ.

2.Một số lệnh FDISK

  • Lệnh FDISK/MBR được sử dụng để viết lại Master Boot Record;
  • FDISK/ CMBR < DISK>: nhằm khôi phục lại Master Boot Record trên ổ đĩa cứng cụ thể. Nó thực hiện chức năng tương tự như lệnh FDISK/MBR, nhưng khi sử dụng lệnh này, bạn có thể sử dụng với các ổ đĩa khác nhau;
  • FDISK 1/ PRI:100: để tạo ra một phân vùng 100 MB DOS trên ổ đĩa cứng.
  • Lệnh FDISK 1/EXT: 500: tạo ra một phân vùng 500 MB meg extended DOS trên ổ đĩa cứng;
  • Lệnh FDISK1/LOG:250: để tạo một ổ Logical 250MB trên ổ đĩa;
  • Lệnh FDISK/ Q: làm cho FDISK ngừng tự động khởi động;
  • Lệnh FDISK/ STATUS: hiển thị trạng thái ổ cứng hiện tại.

Bài viết tham khảo:

1.Cơ sở dữ liệu và những vấn đề liên quan

2.Cách sửa chữa máy tính xách bị hỏng

3.Phòng tránh thất bại ổ cứng như thế nào là đúng?

 

Trả lời