Home » Tag Archives: thong tin ve FDISK

Tag Archives: thong tin ve FDISK

Lệnh FDISK- Một số thông tin bạn nên biết

Lệnh FDISK là một tiện ích được tích hợp trong tất cả các phiên bản của MS-DOS và Windows. Tính năng này có thể định dạng một ổ đĩa cứng để chứa dữ liệu và hợp lý phân vùng đĩa, xác định và đặt tên các phần chính của ổ cứng cho các thư mục khác nhau. FDISK được sử …

Read More »