Mã hóa dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu của chính bạn

Hầu hết mọi người dùng máy tính đều không biết mã hóa dữ liệu trên ổ cứng nó quan trọng thế nào. Hãy cùng tôi tìm hiểu về việc mã hóa dữ liệu này.

mã hóa dữ liệu

Trước tiên ta hãy nhắc lại một vài khái niệm:

1. Mã hóa dữ liệu 

Là chuyển hóa dữ liệu này thành 1 dạng dữ liệu mới mà người dùng không thể đọc được hoặc hiểu được nó. Bằng cách sử dụng các thuật toán lồng vào nhau, thường dựa trên 1 khóa (key) để mã hóa dữ liệu.

2. Giãi mã dữ liệu 

Là khôi phục 1 dữ liệu đã bị mã hóa trở về dữ liệu kiểu ban đầu của nó dựa vào khóa (key) đã thiết lập. Nếu không có key này, người khác không thể giải mã được nó.

3. Mô tả giải thuật:

– Dữ liệu là một thông tin tuyệt mật không thể để cho người dùng biết.

– Mã hóa dữ liệu này với một khóa mà chỉ mình biết.

– Lưu trữ dữ liệu đã được mã hóa này vào database.

– Khi muốn sử dụng dữ liệu, lấy dữ liệu đã mã hóa ra từ database.

– Thực hiện giải mã với khóa lúc mã hóa.

– Và làm gì đó với dữ liệu.

4. Lợi ích của thủ thuật này:

– Khi ứng dụng của bạn bị bẻ khóa, nhất là trên android, các hacker sẽ dễ dàng có được database của bạn. Tuy nhiên đọc được dữ liệu đã mã hóa là 1 vấn đề. Nó sẽ làm cho bác hacker nãn và bỏ cuộc.

– Dữ liệu được mã hóa lưu vào data dưới dạng mảng byte nhị phân nên dữ liệu rất an toàn.

– Việc giải mã là hoàn toàn ok nếu như bạn nhập đúng khóa lúc mã hóa, còn nếu sai thì chả ra cái gì cả.

Bài viết đã chỉ rõ những mặt lợi trong việc mã hóa dữ liệu giúp cho bạn đọc dễ hiểu về tính năng này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

 

 

Trả lời