Trình duyệt ẩn danh có an toàn không?

Trình duyệt ẩn danh có an toàn không?

Safari,coccoc, Chrome, Firefox, Opera và IE đều có chế độ trình duyệt ẩn danh. Giúp lịch sử duyệt web của bạn không bị lưu lại. Tuy nhiên, trình duyệt vẫn ghi lại địa chỉ mỗi khi bạn duyệt web cũng như những thông tin mà bạn đã tìm kiếm trong quá trình sử dụng. Và do vậy, nếu bạn muốn xem lại một bộ phim ngày hôm trước mà không nhớ nổi nó ở trang nào thì đã có bộ nhớ cache giải quyết. Trình duyệt sẽ ghi lại những thông tin giúp bạn có thể tìm lại dễ dàng.
Trình duyệt cũng vẫn lưu lại cookies từ website. Chúng lưu lại thông tin để google biết thói quen duyệt web của bạn. Bất cứ khi nào bạn truy cập vào một website mà bạn đã đăng nhập trước đó. Trình duyệt sẽ nhớ những thứ bạn tìm ở lần truy cập trước. Hiển thị những quảng cáo thích hợp với bạn. Đó là cách hoạt động của cookies.

trình duyệt ẩn danh có an toàn không
An toàn không khi dùng trình duyệt ẩn danh

  • Phần mềm giám sát
    Nếu máy tính của bạn có bất kỳ phần mềm giám sát khác. Ví dụ như chương trình kiểm soát của phụ huynh hoặc keylogger. Họ vẫn có thể chụp và theo dõi mọi thứ bạn đang làm trên máy tính.  Ngay cả khi bạn đang ở chế độ trình duyệt ẩn danh. Theo dõi cũng có thể được thực hiện ở cấp độ mạng. Có nghĩa là bất kỳ trường học hoặc giám sát của công ty có thể được chạy trên mạng cũng có thể chụp bất kỳ trình duyệt riêng tư nào.
  • Địa chỉ IP của bạn
    Mặc dù không có gì được lưu trữ trên máy tính của bạn ở chế trình duyệt ẩn danh. Nhưng bạn vẫn không ẩn danh trên Internet. Mỗi trang mà bạn truy cập vẫn nhận ra địa chỉ IP của bạn . Nếu ai đó có khả năng xem lịch sử địa chỉ IP của bạn thì đều có thể theo dõi bạn.
  • Tiện ích và plugin
    Bất kỳ trình cắm thêm hoặc plugin bạn đã cài đặt trong cửa sổ ẩn danh. Có thể lưu trữ thông tin về thói quen duyệt web của bạn. Ví dụ: các phiên bản đầu tiên của plugin Adobe Flash cho phép cookie được lưu trong Adobe Flash ngay cả khi ở chế độ riêng tư.
  • Vì vậy hãy bảo vệ mình khi sử dụng máy tính một cách an toàn nhất. Trình duyệt ẩn danh chưa chắc đã là an toàn cho bạn.

Trả lời