Home » Tag Archives: virus an mat du lieu phai lam sao

Tag Archives: virus an mat du lieu phai lam sao

Virus ăn mất dữ liệu phải làm sao?

Trong vòng một tháng trở lại đây chúng tôi đã nhận được một số ca yêu cầu cứu dữ liệu máy tính do nhiễm virus. Hầu hết các ca này đều bị mã hóa dữ liệu giống y như nhau. Chúng tôi cũng đã thực hiện phục hồi thành công tất cả các ca nhiễm virus đó. Sau đó tìm …

Read More »