Home » Tag Archives: tap tin may tinh

Tag Archives: tap tin may tinh

Tập tin máy tính và những điều cần biết

tập tin máy tính

Tập tin máy tính là một tập hợp thông tin được đặt tên, thường thì các tập tin sẽ chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như đĩa cứng, đĩa mềm, DVD, CD, USB. Hay có thể nói rằng tập tin là một dãy với các bit có tên chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu. …

Read More »