Home » Tag Archives: bao ve tai khoan facebook

Tag Archives: bao ve tai khoan facebook

Hack facebook – những thông tin mà bạn cần biết

Trong khi nhiều tội phạm thực hiện việc hack với mục tiêu là các tổ chức tài chính và các trang web của các tổ chức, cá nhân thì hiện nay một mối đe dọa bổ sung đó là việc hack facebook. Sau khi ra mắt năm 2004, facebook thường được sử dụng chủ yếu bởi sinh viên đại học. …

Read More »