Home » Tag Archives: “Doc file SHS.rar” doc duoi .shs

Tag Archives: “Doc file SHS.rar” doc duoi .shs

“Doc file SHS.rar” đọc đuôi .shs trên win 7

1. “Doc file SHS.rar” đọc đuôi .shs trên win 7 Trước đây bạn sử dụng windows XP, tài liệu của bạn là file word (.doc), bạn vẫn sử dụng nó bình thường.  Sau khi chuyển qua win7, bạn không thế mở được các file này. Để ý mới thấy các file đó có định dạng đuôi .shs. Một trong các nguyên …

Read More »