Tính chất công việc của một lập trình viên máy tính

Tính chất công việc của một lập trình viên máy tính

Lập trình viên máy tính là một bộ phân người có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của chương trình máy tính và phần mềm máy tính. Họ tạo ra, thay đổi và tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính.

lập trình viên máy tính

1.Lâp trình viên máy tính

Một lập trình viên máy tính hay là kỹ sư phần mềm là người viết phần mềm máy tính. Họ là những người xây dựng, thiết kế và bảo trì chương trình máy tính hay còn gọi là phần mềm máy tính. Thực hiện bằng cách thao tác với các đoạn mã trên các công cụ lập trình. Đồng thời, những lập trình viên còn có thể tạo ra các chương trình mới, sửa lỗi và nâng cấp tính năng làm cho hoạt động của nó trở nên có hiệu quả hơn.

Ada Lovelace được coi là lập trình viên máy tính đầu tiên, khi cô là người đầu tiên xuất bản một thuật toán nhằm mục đích thực hiện trên công cụ phân tích Charles Babbage trong tháng 10 năm 1842 dành cho việc tính toán số Bernoulli.

2.Tính chất công việc

Lập trình viên máy tính viết, kiểm tra, gỡ lỗi và duy trì các hướng dẫn chi tiết về chương trình máy tính mà máy tính phải tuân theo để thực hiện chức năng của mình. Các lập trình viên cũng nhận thức, thiết kế và kiểm tra cấu trúc hợp lý cho việc giải quyết các vấn đề của máy tính. Nhiều cải tiến kỹ thuật trong lập trình như công nghệ điện toán đám mây, ngôn ngữ máy tính tinh vi mới và các công cụ lập trình đã xác định lại vai trò của một lập trình viên và tạo hiệu quả hơn cho công việc lập trình máy tính.

  • Kiểm tra và gỡ lỗi: các lập trình viên thử nghiệm một chương trình bằng cách chạy nó và tìm lỗi. Khi lỗi được xác định, các lập trình viên thường điều chỉnh lại cho phù hợp, sau đó kiểm tra lại chương trình cho đến khi lỗi được hạn chế trong mức chấp nhận được. Qúa trình này được gọi là kiểm tra và sửa lỗi. Đây là những phần công việc quan trọng của mỗi lập trình viên. Các lập trình viên có thể tiếp tục sửa chữa những lỗi trong suốt quá trình chương trình máy tính hoạt động. Và đôi khi có thể thực hiện bảo trì với những công việc như cập nhật, sửa chữa, thay đổi và mở rộng các chương trình hiện có.
  • Lập trình ứng dụng và lập trình hệ thống: lập trình viên máy tính thường được chia ra thành hai loại, đó là lập trình ứng dụng và lập trình hệ thống. Lập trình ứng dụng viết chương trình để xử lý một công việc cụ thể, chẳng hạn như một chương trình để theo dõi hàng tồn kho trong một tổ chức. Họ cũng có thể sửa đổi phần mềm có sẵn hoặc tùy chỉnh những ứng dụng chung mà thường xuyên được mua từ các nhà cung cấp phần mềm độc lập. Lập trình hệ thống là việc viết chương trình để duy trì và kiểm soát hệ thống phần mềm máy tính, chẳng hạn như hệ điều hành và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
  • Các loại phần mềm: các lập trình viên trong các công ty phát triển phần mềm có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau để tạo ra phần mềm – một trong hai chương trình được thiết kế cho các khách hàng cụ thể hoặc phần mềm giáo dục hay chương trình về kế hoạch tài chính. Lập trình phần mềm đóng gói tạo thành một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp máy tính.

Trả lời