Home » Tag Archives: nhan biet that bai o cung

Tag Archives: nhan biet that bai o cung

Nhận biết về thất bại ổ cứng mà bạn nên biết

Thất bại ổ cứng là dấu hiệu cho thấy ổ cứng của bạn đã không còn khả năng hoạt động với hiệu suất mạnh nhất có thể, nó giảm dần công suất làm việc và một ngày nào đó mà bạn không lường trước nó sẽ bị hỏng mà trường hợp xấu là các dữ liệu của bạn sẽ mất. …

Read More »