Sao lưu dữ liệu trên phần mềm tự động sao lưu (PC)

Việc sao lưu dữ liệu là hết sức cần thiết đối với người sử dụng máy tính, khi mà tình trạng virus phá hoại hệ thống ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, điều gây khó khăn là việc sao lưu diễn ra thường mất nhiều thời gian, gây cản trở cho công việc, và nhiều khi không nhớ để mà làm. Một giải pháp cho vấn đề này là dùng một phần mềm tự động tiến hành sao lưu trong những lúc máy rảnh rỗi, không cần phải có sự tác động của người.

IdleBackup là phần mềm chạy trực tiếp mà không cần cài đặt. Chỉ cần tải về tập tin nén IdleBackup117Beta.zip và giải nén nó ra rồi chạy tập tin IdleBackup.exe bên trong là xong.

1. Tiến hành sao lưu dữ liệu

Tại giao diện làm việc của IdleBackup, bạn chọn thẻ Backup và chỉ đường dẫn đến ổ đĩa, tập tin hay thư mục nơi muốn tiến hành thiết lập sao lưu tự động. Sau khi chọn, danh sách sao lưu sẽ được hiện ra trong ô dưới mục Selected để bạn kiểm tra. Bạn có thể thêm nhiều nguồn đường dẫn khác nhau.

Sau đó, chuyển sang mục Backup settings và bấm nút Change settings để thay đổi đường dẫn nơi chứa file sao lưu. Tại cửa sổ thiết lập đường dẫn xuất hiện, bạn có thể thay đổi ổ đĩa sao lưu trong mục Mirror Backup to rồi bấm vào nút Save> Close để lưu và đóng cửa sổ thiết lập này lại.

Sau đó, tiếp tục chuyển sang mục Automatic backup và điền thời gian đếm ngược (đơn vị giây) vào ô ngay dưới mục Countdown till backup rồi bấm Automatic on. Chương trình sẽ kiểm tra hệ thống của bạn xem có hoạt động hay không theo thời gian đếm ngược.
Cuối cùng, để kích hoạt tính năng tự động sao lưu, bạn bấm vào nút Start backup ở dưới góc bên phải và làm việc bình thường. Nó sẽ tự động kiểm tra hệ thống, bất cứ lúc nào bạn để máy rảnh rỗi là nó sẽ tiến hành sao lưu, khi bạn làm việc trở lại thì chương trình sẽ ngừng lại, và cứ như thế việc sao lưu sẽ diễn ra nhanh và dễ dàng hơn.

2. Khôi phục hệ thống

Bạn phải thực hiện bằng thao tác thủ công chứ không tự động như việc sao lưu. Để tiến hành, bạn chọn thẻ Restore và tìm đường dẫn đến nơi chứa bản sao lưu trong mục Restore Location. Xong, bấm nút Restore để tiến hành khôi phục
Lưu ý là việc hiển thị các tiến trình phụ thuộc vào lựa chọn trong mục Hide if memory... ở phía dưới. Khung Minimem sẽ bao gồm các lựa chọn:

  • Optimize memory every: thiết lập việc tối ưu hóa cứ sau một khoảng thời gian được chọn (s).
  • Do not optimize the foreground process: không tối ưu hóa tiến trình đang chạy bên trên.
  • Do not optimize if overall RAM available: không tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ RAM có dung lượng lớn hơn giá trị được chọn (không nên đánh dấu chọn mục này).

Bây giờ, muốn tối ưu hóa một ứng dụng nào đó, từ khung All active Processes, bạn chọn tiến trình và bấm lên nút mũi tên chính giữa 2 khung, những gì được chọn sẽ tích hợp vào khung kế bên. Sau cùng, bấm nút Optimize now để tối ưu hóa. Bạn có thể tắt cửa sổ Minimem để chạy nền dưới khay hệ thống.

Xem thêm:

This Post Has One Comment

Trả lời