Lấy lại dữ liệu HDD Western lỗi đầu đọc

Ổ cứng Model: WD5000BMVW dung lượng 500G, ổ cứng được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Western vào ngày 05/05/2013. Khách hàng Anh Phú_0949919191 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Read More »

Phục hồi HDD PC lỗi đầu đọc

Ổ cứng Model: HD082GJ dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng đã sửa mạch, sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD PC Samsung vào ngày 04/05/2013. Anh Thắng_0983229757  đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy ổ

Ổ cứng Model: HTS543_250 dung lượng ổ cứng 250G, ổ cứng được mang tới trong tình trạng bị cháy ổ cứng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 04/05/2013. Anh Hùng_0985699111 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD mất dữ liệu Toshiba

Ổ cứng Model: MK3265 dung lượng ổ cứng Toshiba 320G nguyên nhân do ổ cứng  bị mất dữ liệu do virus. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 04/05/2013. Chị Lan_0912502525 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 1Tb cháy

Ổ cứng Model: HTS7210_100 dung lượng 1T ổ cứng được mang tới trong tình trạng ổ  bị cháy cụm đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 03/05/2013. Anh Trung_0903427071 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western lỗi Firmware

Ổ cứng Model: WD5000BPKT dung lượng 500G, ổ cứng mang tới công ty trong tình trạng bị lỗi Firmware. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 02/05/2013. Anh Cường_0915888994 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD chết cơ Samsung 320Gb

Ổ cứng Model: HM-M320MBB dung lượng 320G nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung vào ngày 01/05/2013. Chị Giang_0932723468 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »