Cứu dữ liệu ổ cứng Western lỗi Firmware

Ổ cứng Model: WD5000BPKT dung lượng 500G, ổ cứng mang tới công ty trong tình trạng bị lỗi Firmware. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 02/05/2013. Anh Cường_0915888994 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD chết cơ Samsung 320Gb

Ổ cứng Model: HM-M320MBB dung lượng 320G nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung vào ngày 01/05/2013. Chị Giang_0932723468 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung hỏng

Ổ cứng Model: HD321HJ dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung vào ngày 01/05/2013. Anh Khanh_0988069080 toàn bộ dữ liệu được nhận lại.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi HTS5475_500 bad nặng

Ổ cứng Model: HTS5475_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 29/04/2013. Chị Hương_0985790178 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi cơ

Ổ cứng dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng kêu lọc cọc sau khi xác định rõ nguyên nhân là do ổ cứng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 29/04/2013. Anh Hiến_0912360805 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop WD mất dữ liệu

Ổ cứng Model: WD3200BPVT dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu,  sau khi kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 27/04/2013. Chị Kim_0904172268 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi HDD Samsung 80Gb đánh rơi

Ổ cứng Model: MP0804 dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ do đánh rơi. Khách hàng yêu cầu phục hồi  HDD Samsung vào ngày 27/04/2013. Anh Kiên_0974132936 được chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng cơ

Ổ cứng Model: WD3200BEVT dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng hỏng cơ nhưng đã bị can thiệp. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 26/04/2013. Chị Xuân_0966666755 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »