Mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu đã xóa

Mất dữ liệu do nhiều nguyên nhân và tùy từng trường hợp thì còn khả năng phục hồi dữ liệu. Hầu hết dữ liệu bạn muốn phục hồi đều là dữ liệu quan trọng đối với bạn. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những trường hợp mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu đã xóa đó.

1. Nhìn chung mất dữ liệu do 3 nguyên nhân: từ phần cứng, từ phần mềm và từ người dùng.

– Lỗi thiết bị phần cứng: máy dùng lâu năm tuổi thọ cao nên “sức” cũng giảm, việc ra đi bất cứ lúc nào cũng là điều dễ hiểu. Hoặc do bạn đánh rơi cũng là nguyên nhân khiến máy hư hỏng mất dữ liệu.

– Lỗi phần mềm: Do virus phá hoại, hệ thống hư hỏng dẫn đến mất dữ liệu.

– Lỗi người sử dụng: Do người sử dụng thao tác không đúng cách như: xóa nhầm, format hay fdisk khi chưa sao lưu dữ liệu.

2. Khả năng khôi phục dữ liệu

Tập tin bị xóa

khôi phục dữ liệu đã xóa

Việc xóa tập tin sẽ đánh dấu xóa trong Director Entry và những thông tin liên quan trong bảng FAT hoặc MFT Entry. Về lý thuyết, khả năng khôi phục đầy đủ tập tin này là cao.

Tuy nhiên, kết quả thực tế đôi khi không được như mong đợi vì một số nguyên nhân:

  • Sau khi xóa, người dùng cố gắng thực hiện một số thao tác nhằm lấy lại dữ liệu, HĐH ghi đè dữ liệu mới vào các cluster được đánh dấu xóa.
  • Phân vùng bị xóa hoặc tạo lại nhưng chưa định dạng: Hầu hết dữ liệu đều có thể khôi phục được trong trường hợp này vì FAT và MFT không bị ảnh hưởng khi người dùng xóa và tạo mới phân vùng.

Phân vùng bị format

Với phân vùng FAT, việc định dạng sẽ xóa bảng FAT, Boot Record và thư mục gốc (Root Directory) nhưng Partition Table và dữ liệu trong Allocation vẫn còn. Những tập tin có dung lượng nhỏ hơn kích thước một cluster (32KB, mặc định của FAT32 hoặc theo tùy chọn của bạn khi định dạng), tập tin được khôi phục hoàn toàn vì chúng không cần đến thông tin trong bảng FAT.

Với những tập tin có dung lượng lớn, nhiều cluster liên tiếp nhau, chúng sẽ bị phân mảnh khi có sự thay đổi nội dung theo thời gian. Việc tìm và ráp các cluster có liên quan với nhau là công việc khó khăn, nhất là với những tập tin có dung lượng lớn và hay thay đổi.

Phân vùng bị format và cài đè HĐH mới hoặc sử dụng Ghost

Trường hợp này thực sự là khó khăn vì Directory Entry (FAT), MFT (NTFS) đã bị xóa. Giả sử bạn có 10GB dữ liệu lưu trữ trên phân vùng 20GB, phân vùng này bị format và chép đè 5GB dữ liệu mới.

Như vậy, bạn không thể phục hồi những dữ liệu đã bị chép đè mà chỉ có thể khôi phục dữ liệu từ 5GB trở về sau.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ để được tư vấn khả năng khôi phục lại dữ liệu:

khôi phục dữ liệu đã xóa

Xem thêm:

Trả lời