Home » blog

blog

Hướng dẫn xóa Cookie trong Google Chrome

xóa Cookie trong Google Chrome

Xóa cookie trong máy tính là hành động đơn giản có thể bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong những trường hợp máy nhiều người sử dụng. vì vậy nếu bạn không muốn người dùng khác mượn máu tính và xem dịch vụ trực tuyến của mình thì những thông tin về cách xóa cookie trong Google Chrome dưới …

Read More »

Khôi phục tệp tin bị format từ ổ cứng

Khôi phục tệp tin bị format từ ổ cứng

Fortmat ổ cứng là thao tác xóa dữ liệu, làm mới ổ cứng, khi thực hiện xong toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng của máy tính sẽ biến mất mà không thể phục hồi trong điều kiện bình thường. Có rất nhiều cách format ổ cứng, nhưng muốn khôi phục tệp tin bị format từ ổ cứng thì chỉ …

Read More »