Home » Tag Archives: Western

Tag Archives: Western

Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị lỗi cơ

Ổ cứng Model: WD5000AAKX dung lượng 500G mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western ngày 22/05/2013, dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Hùng_0904526568.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD hỏng đầu đọc Western

Ổ cứng Model: WD5000AADS dung lượng 500G, mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu kiểm tra và lấy lại dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 21/05/2013 tất cả dữ liệu được bàn giao cho Anh Tấn_0979084799.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD 160Gb ghost nhầm

Ổ cứng Model: WD1600AAJS dung lượng 160G, ổ cứng mang tới trong tình trạng Ghost nhầm ổ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Western. Ngày 20/05/2013 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Chị Vân_0934235889.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Western laptop đã can thiệp

Ổ cứng Model: WD5000BEVT dung lượng 500G, tình trạng ổ cứng mang tới bị chết cơ đã can thiệp nhưng không thành công. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Western laptop vào ngày 08/05/2013. Anh Thăng_0984831662 đã được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western tàu cháy

Ổ cứng Model: WD2500 tàu dung lượng 250G tàu, tình trạng ổ cứng mang tới bị cháy đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western tàu vào ngày 08/05/2013. Anh Trung_0904109318 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »