Home » Tag Archives: Toshiba

Tag Archives: Toshiba

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba cháy

Ổ cứng Model: MK1252 dung lượng 160G tình trạng ổ cứng khi mang tới bị cháy ổ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 28/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Trường_0983369687.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị virus

Ổ cứng Model: MK7559 mang tới trong tình trạng bị virus ăn mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 27/05/2013, toàn bộ dữ liệu được chúng tôi hoàn trả cho khách hàng Anh Cường_0936688688.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba đầu từ hỏng

Ổ cứng Model: MK3252 dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng đầu từ hỏng. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 25/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao tất cả cho Anh Thao_0989956733.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng đầu từ

Ổ cứng Toshiba 640 mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 21/05/2013, sau khi phục hồi công ty chúng  tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Đoàn Cao Bằng_0915828540.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba bad nặng

Ổ cứng Model: MK125 dung lượng 120, ổ cứng mang tới trong tình trạng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 10/05/2013. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi công ty đã bàn giao cho Anh Hải_01644724618.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD mất dữ liệu Toshiba

Ổ cứng Model: MK3265 dung lượng ổ cứng Toshiba 320G nguyên nhân do ổ cứng  bị mất dữ liệu do virus. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 04/05/2013. Chị Lan_0912502525 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba MK5059

Ổ cứng Model: MK5059 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi không nhận, sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 07/04/2013. Anh Dũng_0904998789 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục …

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Toshiba lỗi đầu đọc

Ổ cứng dung lượng 160Gb Model: MK1652 được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 03/04/2013. Anh Thành_0976258433 toàn bộ dữ liệu được bàn giao

Read More »

Phục hồi HDD Toshiba bị chết cơ

Ổ cứng Model: MK3263 dung lượng 320Gb mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD Toshiba vào ngày 26/03/2013. Chị Uyên_0913523301 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »