Home » Tag Archives: Sốc điện

Tag Archives: Sốc điện

Cứu dữ liệu HDD Hitachi bị sốc điện

Anh Bắc yêu cầu công ty cứu dữ liệu HDD Hitachi 320Gb, Model: HTS5432_A7_320 vào ngày 20/02/2013. Hiện tại kỹ thuật kiểm tra tình trạng ổ cứng bị sốc điện, lỗi cơ. Công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Bắc_0988457022.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Seagate bị sốc điện

Anh Tùng_0982194984 yêu cầu công ty cứu dữ liệu HDD Seagate 160Gb vào ngày 08/01/2013, kỹ thuật tiến hành kiểm tra hiện tượng ổ cứng không nhận nguyên nhân là do sốc điện. Anh Tùng_0982194984 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »