Home » Tag Archives: Seagate

Tag Archives: Seagate

Khôi phục dữ liệu ổ Seagate xóa nhầm

Ổ cứng Seagate 500G mang tới trong tình trạng xóa nhầm mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Seagate vào ngày 31/05/2013, Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam  đã khôi phục và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Chị Hà_0987478484.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ

Ổ cứng Seagate mang tới công ty trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phải tiến hành lại lại dữ liệu HDD Seagate vào ngày 30/05/2013, công ty chúng tôi tiếp nhận yêu cầu và bàn giao dữ liệu đủ và đúng thời hạn cho khách hàng Chị Tuyết_0983138116.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate bị lỗi ổ

Ổ cứng Model: Seagate 640 mang tới trong tình trạng lỗi ổ cứng. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 24/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Tuấn_0945225981.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate hỏng

Ổ cứng Model: ST500LM012 dung lượng 500G mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate vào ngày 23/05/2013, sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Hùng_0986717524.

Read More »

Lấy lại toàn bộ ổ Seagate bị cháy

Ổ cứng Seagate 320G được mang tới trong tình trạng cháy dây đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy lại toàn bộ ổ Seagate vào ngày 15/05/2013. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Phương_0942576785.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ Seagate 80Gb mất dữ liệu

Ổ cứng Seagate 80G được mang tới công ty trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Seagate vào ngày 07/05/2013. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho Anh Bình_0982731816.

Read More »