Home » Tag Archives: SAS

Tag Archives: SAS

Khôi phục dữ liệu ổ cứng SAS chết cơ

Anh Quang yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng SAS 146G vào ngày 12/01/2013. Kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng chết cơ. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Quang_0987398236

Read More »