Home » Tag Archives: Samsung

Tag Archives: Samsung

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung lỗi Firmware

Ổ cứng Model: HD161HJ dung lượng 160G được khách hàng mang tới trong tình trạng Lỗi firmware. Sau khi nhận được thông báo về tình trạng ổ khách hàng đã đồng ý lấy lại dữ liệu HDD PC SAmsung vào ngày 31/05/2013, toàn bộ dữ liệu được trả cho Chị Tuyết_0976362499.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD chết cơ Samsung

Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng Model: MP0402 từ Anh Thắng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Samsung vào ngày 30/05/2013, ổ cứng Samsung mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại toàn bộ cho Anh Thắng_0936551556.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kiến chui

Ổ cứng Model: HD253GJ dung lượng 250Gb mang tới trong tình trạng bị chết cơ kiến chui. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kiến chui vào ngày 28/05/2013, dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho Anh Đức_0983052782.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung PC có tiếng kêu

Ổ cứng Model: HD322GJ dung lượng 320G mang tới trong tình trạng ổ phát ra tiếng kêu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Samsung PC vào ngày 28/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hưng_0979476796.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung

Ổ cứng Model: HD082GJ dung lượng 80G mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung vào ngày 22/05/2013, sau khi phục hồi thành công công ty tiến hành bàn giao dữ liệu cho Anh Bền Hạ Long_0975401258.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy

Ổ cứng Model: HD1600JJ dung lượng 160G mang tới trong tình trạng bị cháy đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 22/05/2013, tất cả dữ liệu được hoàn trả cho Anh Minh_0904032839.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung hỏng đầu từ

Ổ cứng Model: HD161GJ dung lượng 160G ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung vào ngày 22/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Long_0934869986.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Samsung

Ổ cứng Model: MP0402 mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng có yêu cầu công ty cứu dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 21/05/2013 toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục và bàn giao cho Anh Phong_0904677262.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung bị bad sector

Ổ cứng Model: HD322GJ dung lượng 320G, ổ cứng mang tới trong tình trạng bad sector. Khách hàng đã yêu cầu chúng tôi lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung. Ngày 20/05/2013 công ty chugs tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ cho Anh Chiến_01634551700.

Read More »