Home » Tag Archives: Recover

Tag Archives: Recover

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn mất dữ liệu

Anh Phong yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn, Model: HD403LJ vào ngày 30/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân chính là ổ cứng bị mất dữ liệu do recover windows. Anh Phong_0973005226 đã nhận đầy đủ dữ liệu.

Read More »