Home » Tag Archives: Ổ cứng Samsung

Tag Archives: Ổ cứng Samsung

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Anh Tuấn yêu cầu công ty chúng tôi khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 500Gb Model: HD502 vào ngày 01/03/2013. Tình trạng sau khi kỹ thuật công ty kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Anh Tuấn_0982038486 đã được công ty Hardware Data bàn giao toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bad nặng

Anh Cường yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ Samsung 320G, Model: HD322GJ vào ngày 26/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra tình trạng ổ cứng bị bad nặng mất dữ liệu. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Cường_0913282688.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ PC Samsung chết cơ

Hardware Data tiếp nhận 01 ổ cứng  Samsung dung lượng 250G, ổ cứng Model: HD250HJ, tình trạng chết cơ. Anh Văn_0934451368 yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ PC Samsung. Ngày 07/01/2013 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Văn.

Read More »