Home » Tag Archives: Ổ cứng laptop

Tag Archives: Ổ cứng laptop

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy laptop Asus

Ổ cứng laptop Asus mang tới trong tình trạng bị gộp ổ mất dữ liệu. Khách hàng đã đồng ý lấy lại dữ liệu ổ cứng máy laptop vào ngày 27/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho Anh Cảnh_0989292093.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop vaio

Ổ cứng laptop vaio được  mang tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop vào ngày 07/05/2013. Anh Phú_0947119339 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western Model: WD5000BEVT

Ổ cứng Model: WD5000BEVT dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 13/04/2013. Anh Hoàng_0983880609 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi HDD laptop Western lỗi đầu từ

Ổ cứng dung lượng 500Gb, Model: WD5000BEVT tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD laptop Western vào ngày 19/03/2013. Chị Thùy_0988489315 đã được bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu

Anh Hưng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop sony vaio vào ngày 25/02/2013. Hiện tượng sau khi kiểm tra ổ cứng khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu. Anh Hưng_01665031088 đã nhận lại đầy đủ thông tin dữ liệu sau khi khôi phục lại.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD laptop Toshiba lỗi đầu từ

Anh Giang mong muốn cứu dữ liệu HDD laptop Toshiba Model: ToshibaMK3263 320G vào ngày 24/02/2013. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Anh Giang_0902299616 đã được công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »