Home » Tag Archives: MDT

Tag Archives: MDT

Phục hồi dữ liệu ổ cứng MDT kiến chui

Anh Bắc yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng MDT 800 vào ngày 14/01/2013. kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra nguyên nhân chết cơ là do kiến chui vào bên trong ổ cứng. Anh Bắc_ 0982113568 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu từ phí công ty Hardware Data.

Read More »