Home » Tag Archives: Mất phân vùng

Tag Archives: Mất phân vùng

Phục hồi HDD Hitachi mất phân vùng

Anh Trung yêu cầu phục hồi HDD Hitachi Model: HTS543A7_320 vào ngày 26/02/2013. Nguyên nhân sau khi kỹ thuật kiểm tra ổ cứng bị mất phân vùng. Anh Trung_0904027770 đã được bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »