Home » Tag Archives: Mất dữ liệu

Tag Archives: Mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ Seagate xóa nhầm

Ổ cứng Seagate 500G mang tới trong tình trạng xóa nhầm mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Seagate vào ngày 31/05/2013, Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam  đã khôi phục và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Chị Hà_0987478484.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy laptop Asus

Ổ cứng laptop Asus mang tới trong tình trạng bị gộp ổ mất dữ liệu. Khách hàng đã đồng ý lấy lại dữ liệu ổ cứng máy laptop vào ngày 27/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho Anh Cảnh_0989292093.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop vaio

Ổ cứng laptop vaio được  mang tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop vào ngày 07/05/2013. Anh Phú_0947119339 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ Seagate 80Gb mất dữ liệu

Ổ cứng Seagate 80G được mang tới công ty trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Seagate vào ngày 07/05/2013. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho Anh Bình_0982731816.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD mất dữ liệu Toshiba

Ổ cứng Model: MK3265 dung lượng ổ cứng Toshiba 320G nguyên nhân do ổ cứng  bị mất dữ liệu do virus. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 04/05/2013. Chị Lan_0912502525 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop WD mất dữ liệu

Ổ cứng Model: WD3200BPVT dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu,  sau khi kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 27/04/2013. Chị Kim_0904172268 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Ổ cứng Model: WD160 dung lượng 160Gb được mang tới trong tình trạng chia lại ổ mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 13/04/2013. Chị Hà_0904158879 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi thành công

Read More »

Phục hồi HDD 320Gb Samsung mất dữ liệu

Ổ cứng Samsung dung lượng 320 mang tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu do bị virus. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD Samsung vào ngày 12/04/2013. Anh Tám_0913510924 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »