Home » Tag Archives: Lỗi ổ

Tag Archives: Lỗi ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate bị lỗi ổ

Ổ cứng Model: Seagate 640 mang tới trong tình trạng lỗi ổ cứng. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 24/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Tuấn_0945225981.

Read More »