Home » Tag Archives: Lỗi Firmware

Tag Archives: Lỗi Firmware

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung lỗi Firmware

Ổ cứng Model: HD161HJ dung lượng 160G được khách hàng mang tới trong tình trạng Lỗi firmware. Sau khi nhận được thông báo về tình trạng ổ khách hàng đã đồng ý lấy lại dữ liệu HDD PC SAmsung vào ngày 31/05/2013, toàn bộ dữ liệu được trả cho Chị Tuyết_0976362499.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western lỗi Firmware

Ổ cứng Model: WD5000BPKT dung lượng 500G, ổ cứng mang tới công ty trong tình trạng bị lỗi Firmware. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 02/05/2013. Anh Cường_0915888994 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »