Home » Tag Archives: Lỗi đầu đọc

Tag Archives: Lỗi đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu bị lỗi

Ổ cứng Model: MHV 2040 dung lượng 40G mang tới  trong tình trạng lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu. Ngày 20/05/2013 công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho Anh Văn Anh_0989391668.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Western lỗi đầu đọc

Ổ cứng Model: WD5000BMVW dung lượng 500G, ổ cứng được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Western vào ngày 05/05/2013. Khách hàng Anh Phú_0949919191 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Read More »

Phục hồi HDD PC lỗi đầu đọc

Ổ cứng Model: HD082GJ dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng đã sửa mạch, sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD PC Samsung vào ngày 04/05/2013. Anh Thắng_0983229757  đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba MK5059

Ổ cứng Model: MK5059 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi không nhận, sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 07/04/2013. Anh Dũng_0904998789 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục …

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Toshiba lỗi đầu đọc

Ổ cứng dung lượng 160Gb Model: MK1652 được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 03/04/2013. Anh Thành_0976258433 toàn bộ dữ liệu được bàn giao

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi lỗi đầu đọc

Ổ cứng dung lượng 40Gb mang tới trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Theo yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Hitachi vào ngày 21/03/2013. Anh Hoàng Anh_0986367346 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ Samsung lỗi đầu đọc

Ổ cứng dung lượng 160Gb, Model: HD163GJ tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 20/03/2013. Anh Quyết_0913356070 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi

Read More »

Cứu dữ liệu ổ di động Western lỗi đầu đọc

Anh Hưng yêu cầu chúng tôi cứu dữ liệu ổ di động Western 1Tb Model: WD10TMVV vào ngày 06/03/2013. Hiện tượng ổ cứng sau khi được kỹ thuật kiểm tra bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng Anh Hưng_0932243345.

Read More »