Home » Tag Archives: Kiến chui

Tag Archives: Kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kiến chui

Ổ cứng Model: HD253GJ dung lượng 250Gb mang tới trong tình trạng bị chết cơ kiến chui. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung kiến chui vào ngày 28/05/2013, dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho Anh Đức_0983052782.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung kiến chui

Ổ cứng dung lượng 160Gb Model: HD161HJ được mang tới trong tình trạng chết cơ, kiến chui. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung vào ngày 13/05/2013. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho cho Anh Dũng_01689964345.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Samsung kiến chui

Chị Thùy yêu cầu cứu dữ liệu HDD Desktop Samsung, Model:HD080HJ vào ngày 25/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị kiến chui vào. Chị Thùy_0977565611 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng MDT kiến chui

Anh Bắc yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng MDT 800 vào ngày 14/01/2013. kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra nguyên nhân chết cơ là do kiến chui vào bên trong ổ cứng. Anh Bắc_ 0982113568 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu từ phí công ty Hardware Data.

Read More »