Home » Tag Archives: Kêu lọc cọc

Tag Archives: Kêu lọc cọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate lỗi cơ

Ổ cứng dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng kêu lọc cọc sau khi xác định rõ nguyên nhân là do ổ cứng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 29/04/2013. Anh Hiến_0912360805 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng kêu lọc cọc

Ổ cứng Model:  HD081GJ 80Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng kêu lọc cọc, sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 13/04/2013. Anh Dũng_0912585677 nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »