Home » Tag Archives: Hỏng

Tag Archives: Hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận

Ổ cứng Model: HD161GJ dung lượng 160Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng hỏng, không nhận. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC vào ngày 25/03/2013. Anh Việt_0949931888 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »