Home » Tag Archives: Hỏng mạch

Tag Archives: Hỏng mạch

Cứu dữ liệu ổ cứng 80Gb Samsung hỏng mạch

Ổ cứng Model: HD082G dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng mạch. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 13/05/2013. Chị Linh_0943589889 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi

Read More »