Home » Tag Archives: Hỏng đầu từ

Tag Archives: Hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ

Ổ cứng Seagate mang tới công ty trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phải tiến hành lại lại dữ liệu HDD Seagate vào ngày 30/05/2013, công ty chúng tôi tiếp nhận yêu cầu và bàn giao dữ liệu đủ và đúng thời hạn cho khách hàng Chị Tuyết_0983138116.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate hỏng

Ổ cứng Model: ST500LM012 dung lượng 500G mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate vào ngày 23/05/2013, sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Hùng_0986717524.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung hỏng đầu từ

Ổ cứng Model: HD161GJ dung lượng 160G ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung vào ngày 22/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Long_0934869986.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung hỏng

Ổ cứng Model: HD321HJ dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung vào ngày 01/05/2013. Anh Khanh_0988069080 toàn bộ dữ liệu được nhận lại.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng

Ổ cứng Model: HM641JI dung lượng ổ cứng 60Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 25/04/2013. Chị Minh Anh_0933941368 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung

Ổ cứng Model: HD253GJ được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung vào ngày 12/04/2013. Anh Hải_0985037668 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu

Read More »