Home » Tag Archives: Hỏng đầu đọc

Tag Archives: Hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu HDD hỏng đầu đọc Western

Ổ cứng Model: WD5000AADS dung lượng 500G, mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu kiểm tra và lấy lại dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 21/05/2013 tất cả dữ liệu được bàn giao cho Anh Tấn_0979084799.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD PC Samsung hỏng đầu đọc

Ổ cứng Model:  HD162GJ dung lượng 160G được mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD PC Samsung vào ngày 15/05/2013. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao cho Anh Thành_0989197198.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ

Anh Trường yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng Western, Model: WD1200EUS vào ngày 07/02/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Trường_01687275686 nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi khôi phục lại.

Read More »