Home » Tag Archives: Hỏng cơ

Tag Archives: Hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western hỏng cơ

Ổ cứng Model: WD3200BEVT dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng hỏng cơ nhưng đã bị can thiệp. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 26/04/2013. Chị Xuân_0966666755 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị hỏng cơ

Ổ cứng Model: HD253GJ dung lượng ổ cứng 250Gb được mang tới trong tình trạng hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 20/04/2013. Anh Quân_01677823474 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »