Home » Tag Archives: Hitachi

Tag Archives: Hitachi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy

Ổ cứng Hitachi 1T mang tới trong tình trạng bị cháy do ngập nước. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 21/05/2013, sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao cho Anh Việt Anh_0902288444.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 80Gb không nhận

Ổ cứng Model: HTS5416_80 dung lượng 80G mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ngày 18/05/2013 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao  cho Anh Dương_0912007875.

Read More »

Phục hồi HDD 500Gb Hitachi

Ổ cứng Model: HTS5450_500A7 dung lượng 500G, ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Tiếp nhận yêu cầu phục hồi HDD Hitachi vào ngày 15/05/2013. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao toàn bộ cho Anh Tuấn Anh_0988896936.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ chết cơ Hitachi

Ổ cứng Model: HDS7210_500 dung lượng 500G nguyên nhân ổ cứng mang tới bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 14/05/2013. Anh Khánh_0966639715 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Cứu dữ liệu HDD 250Gb Hitachi cơ hỏng

Ổ cứng Model: HTS5450_250 dung lượng 250G, ổ cứng mang tới trong tình trạng cơ hỏng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Hitachi vào ngày 13/05/2013. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Hùng_0976944888.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy ổ

Ổ cứng Model: HTS543_250 dung lượng ổ cứng 250G, ổ cứng được mang tới trong tình trạng bị cháy ổ cứng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 04/05/2013. Anh Hùng_0985699111 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 1Tb cháy

Ổ cứng Model: HTS7210_100 dung lượng 1T ổ cứng được mang tới trong tình trạng ổ  bị cháy cụm đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 03/05/2013. Anh Trung_0903427071 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi HTS5475_500 bad nặng

Ổ cứng Model: HTS5475_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 29/04/2013. Chị Hương_0985790178 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5450_500 kiến chui

Ổ cứng Model: HTS5450_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, kiến chui. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 18/04/2013. Anh Nam_0903416617 toàn bộ dữ liệu đợc bàn giao

Read More »