Home » Tag Archives: Gộp ổ

Tag Archives: Gộp ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị gộp ổ

Ổ cứng Model:  HM322IX dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do gộp ổ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 22/04/2013. Anh Dương_0485820082 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD bị gộp ổ

Anh Tuấn yêu cầu công ty lấy lại dữ liệu HDD PC 250G, Model: HD253GJ vào ngày 09/01/2013. Qua kiểm tra nguyên nhân là do bị gộp ổ mất dữ liệu. Anh Tuấn_0975964622 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi lại.

Read More »