Home » Tag Archives: format

Tag Archives: format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung format

Ổ cứng Model: HM161HI dung lượng 160G mang tới trong tình trạng bị format nhầm ổ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 19/05/2013 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Bách_0946674673.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng bị bad

Ổ cứng dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad đã format. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate vào ngày 11/04/2013. Anh Dương_0904080783 được hoàn trả toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn bị format nhầm

Ổ cứng Model: WD5000AAKS, dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng bị format nhầm ổ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Western vào ngày 06/04/2013. Anh Tuấn_0974346969 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »