Home » Tag Archives: Format nhầm

Tag Archives: Format nhầm

Cứu dữ liệu HDD Samsung format nhầm ổ

Ổ cứng Model: SP0842 dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng bị format nhầm ổ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Samsung vào ngày 09/04/2013. Anh Trình_0979662568 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ Samsung format nhầm

Anh Điển yêu cầu công ty cứu dữ liệu ổ Samsung dung lượng 1Tb Model: HD103SJ vào ngày 08/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do Format nhầm mất dữ liệu. Anh Điển _0985048336 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Read More »