Home » Tag Archives: đầu từ hỏng

Tag Archives: đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba đầu từ hỏng

Ổ cứng Model: MK3252 dung lượng 320Gb được mang tới trong tình trạng đầu từ hỏng. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba vào ngày 25/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao tất cả cho Anh Thao_0989956733.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate bị hỏng

Ổ cứng dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ đầu từ hỏng. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate Ngày 30/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Seagate đầu từ hỏng cho Anh Bách_0983215789. Ổ cứng Seagate 500G đầu từ hỏng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD HD081GJ PC đầu từ hỏng

Ổ cứng dung lượng 80Gb, Model: HD081GJ mang tới trong tình trạng không nhìn thấy dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định rõ nguyên nhân do ổ cứng đầu từ hỏng. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung PC vào ngày 20/03/2013. Chị Huệ_0912380303 được công ty bàn giao đầy đủ dữ liệu.

Read More »