Home » Tag Archives: Đánh rơi

Tag Archives: Đánh rơi

Phục hồi HDD Samsung 80Gb đánh rơi

Ổ cứng Model: MP0804 dung lượng 80Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ do đánh rơi. Khách hàng yêu cầu phục hồi  HDD Samsung vào ngày 27/04/2013. Anh Kiên_0974132936 được chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Hitachi đánh rơi

Ổ cứng Model: HTS5475_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị đánh rơi. Sau khi kiểm tra nguyên nhân được xác định là do ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Hitachi vào ngày 26/03/2013. Anh Hưng_0914303638 được công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD đánh rơi Seagate

Ổ cứng dung lượng 320Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng bị đánh rơi không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Seagate vào ngày 25/03/2013. Anh Sỹ_0977376881 dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại.

Read More »