Home » Tag Archives: Copy đè dữ liệu

Tag Archives: Copy đè dữ liệu

Phục hồi toàn bộ HDD bị gộp ổ

Anh Hà mong muốn phục hồi toàn bộ HDD Seagate 250Gb vào ngày 25/02/2013. Hiện tượng sau khi được kỹ thuật công ty kiểm tra là do copy đè dữ liệu, gộp ổ. Anh Hà_0983760788 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »