Home » Tag Archives: cơ hỏng

Tag Archives: cơ hỏng

Cứu dữ liệu HDD 250Gb Hitachi cơ hỏng

Ổ cứng Model: HTS5450_250 dung lượng 250G, ổ cứng mang tới trong tình trạng cơ hỏng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Hitachi vào ngày 13/05/2013. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Hùng_0976944888.

Read More »