Home » Tag Archives: Chết cơ

Tag Archives: Chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD chết cơ Samsung

Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng Model: MP0402 từ Anh Thắng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Samsung vào ngày 30/05/2013, ổ cứng Samsung mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại toàn bộ cho Anh Thắng_0936551556.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung bị chết cơ

Ổ cứng Model: SP0845N dung lượng ổ cứng 80G tình trạng khi mang tới bị chết cơ. Qua kiểm tra khách hàng đã đồng ý khôi phục dữ liệu HDD Samsung vào ngày 27/05/2013, sau khi công ty tiến hành làm xong dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng Trần Minh Hải Dương.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ Samsung chết cơ do va đập

Ổ cứng Model: HD321HJ, dung lượng 320G mang tới trong tình trạng chết cơ do va đập. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 22/05/2013, công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Khách hàng Thiên Lộc Hải Dương.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Samsung

Ổ cứng Model: MP0402 mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng có yêu cầu công ty cứu dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 21/05/2013 toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục và bàn giao cho Anh Phong_0904677262.

Read More »

Khôi phục HDD Desktop Samsung chết cơ 80Gb

Ổ cứng Model: HD082GJ dung lượng 80G được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục HDD Desktop Samsung. Ngày 18/05/2013 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho Chị Thu_0988044356.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ chết cơ Hitachi

Ổ cứng Model: HDS7210_500 dung lượng 500G nguyên nhân ổ cứng mang tới bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 14/05/2013. Anh Khánh_0966639715 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Western laptop đã can thiệp

Ổ cứng Model: WD5000BEVT dung lượng 500G, tình trạng ổ cứng mang tới bị chết cơ đã can thiệp nhưng không thành công. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Western laptop vào ngày 08/05/2013. Anh Thăng_0984831662 đã được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD chết cơ Samsung 320Gb

Ổ cứng Model: HM-M320MBB dung lượng 320G nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung vào ngày 01/05/2013. Chị Giang_0932723468 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5450_500 kiến chui

Ổ cứng Model: HTS5450_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, kiến chui. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 18/04/2013. Anh Nam_0903416617 toàn bộ dữ liệu đợc bàn giao

Read More »